Продукти
Вентили
Електрически и пневматични разпределители
Вентили за специфични приложения
Управляващи блокове тип VOFA
Разпределители VOFD
Разпределители VOFC
Магнетвентили VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Разпределители CDVI
Електромагнитен разпределител MHJ
M5-компактна система
 

Вентили за специфични приложения

  Печат  
 • Компонент за безопасност според евро директива 2006/42/EC (машини)
 • Възможност за интеграция във VTSA вентилен остров
 • Може да се използва като вентил за безопасност според EN692
 • Разпределител за плавно покачване на налягането
 • 5/2 разпределител с отчитане на позицията на превключване, redundant
 • Дебит1100 l/min
 • Напрежение 24 V DC.
 
 • Connection: G¼, G¼, NPT¼ and Namur
 • Voltage: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
 • Explosion protection: EX me and EX d, ATEX
 • Robust and corrosion resistant thanks to hard-ematalised surface
 • SIL certificate for ESD applications.
 
 • Вътрешно/външно инспектиране на пилотния въздух чрез вътрешен шатъл разпределител
 • Вентилна функция: 3/2, 5/2 моностабилен и бистабилен
 • Присъединяване: G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
 • Напрежение: 24, 110, 230 V DC, UC
 • Защита от взрив по EX me и EX ia, ATEX
 • Устойчив и защитен от корозия
 
 • Компактен дизайн
 • Присъединяване М5
 • Щекерен съединител 3, 4, 6 mm
 • Дебит 180 ... 200 l/min
 • Напрежение 5, 12, 24 V DC
 • In-line вентил
 • Електрическо задействане
 • Присъединителни плочи.
 
 • Кратко време за превключване
 • За използване с пилотни разпределители
 • Присъединяване M3
 • Дебит 10 ... 30 l/min
 • Напрежение 5, 12, 24 V DC
 • Semi in-line разпределител
 • Разпределител с основа
 • Електрическо задействане, директно задействане
 • Присъединителни плочи
 • Монтаж на лайсни.
 
 • Бързо превключващ вентил за голям дебит
 • Присъединяване: M7; QS4
 • Дебит: 100 l/min
 • Напрежение: 24 V DC
 • Semi in-line разпределител
 • Разпределител с плоча
 • Електрическо управление, директно задействане
 • Присъединителни плочи
 • Свързващи плочи.
 
 • Индивидуални разпределители clean design
  Могат да се използват в хранителната зона (базиран на EN 1672-2 стандарт)
 • Присъединяване G1/8
 • Съединител за шлаух 6 mm
 • Дебит 300 ... 650 l/min
 • Напрежение 24 V DC
 • Вентил за монтаж на плоча
  • електрическо задействане, пилотно управление, механично пружинно връщане
  • LED индикация за състоянието
 • Индивидуални монтажни плочи
 • Монтажни плочи за групов монтаж.
 
 • Сервизен живот > 2 милярда превключващи цикъла
 • Честота на превключване до 1000 Hz
 • Много добра повтаряемост
 • Употреба: бързо сортиране с въздушна струя
 • 2/2 разпределители
 • Дебит 50 … 100 l/min
 • Колекторни плочи
 
 • Присъединяване Pk 3
 • Дебит 50 ... 105 l/min.