Продукти
Вентили
Принадлежности за вентили
Бобини
Без експлозионна защита
С EX-защита
 

Бобини

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Напрежение 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Присъединяване по индустриални стандарти
 
  • Напрежение 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
    • Ex- защита по ATEX.