Продукти
Подготовка на сгъстен въздух
Комбинация от пневмоподготвящи елементи
Филтър регулатор-омаслител
Филтър-регулатор
Филтър
Регулатори
Омаслител
Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането
Изсушител
Вентили за сгъстен въздух
Отделяне на конденза
Усилвател на налягане
Индикатори за налягане
Classic
Принадлежности за подготовка на сгъстен въздух
 
 

Подготовка на сгъстен въздух

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • Елементи за пневмоподготовка, състоящи се от различни комбинации от елементи в две серии
 
Стандартна продуктова гама
 • Филтър-регулатор
 • Омаслител
 
Стандартна продуктова гама
 • Филтър и регулатор в един уред за пестене на място
 
 • Филтър за пречистване на въздуха с различно качество
  • стандартен филтър
  • фин филтър
  • микро филтър
  • филтър с активен въглен
 
Стандартна продуктова гама
 • Регулатори на налягане за пневмо-подготвящи групи
  • Стандартен регулатор за различни обхвати на регулиране на налягането
  • Прецизен регулатор на налягане
  • Електрически управляем регулатор на налягане
  • Батерия регулатори с общо захранване
 
 • Омаслител за сгъстен въздух за пневматични елементи.
 
Стандартна продуктова гама
 • Вентили за включване и обезвъздушаване на съоръжения.
 • Вентили за плавно повишаване на налягане със закъснение.
 
 • Адсорбционен изсушител с дефинирана точка на оросяване и висока скорост на потока, както и мембранен изсушител с точка на оросяване, зависеща от дебита
 
Стандартна продуктова гама
 • Разклонителни модули и разпределителни блокове като междинни изпускатели за различни ккачества сгъстен въздух
 
 • Кондензоотделители за пневмо-подготвящи групи, мрежи и системи за сгъстен мъздух, за автоматично отвеждане на събрания кондензат.
 
 • Подобрена енергийна ефективност, благодарение на редуцираното налягане на системата и отделеното увеличение в локални зони.
 • Компоненти за повишаване на налягането в една част от едно съоръжение.
 
 • Показване на налягането за подготовката на въздуха.
 
 • Product types for which modern alternatives now exist
 
Стандартна продуктова гама
 • Монтажни елементи
 • Присъединителни плочи
 • Защитни елементи
 • Индикаторли за налягане
 • Специфични за уредите принадлежности.