Продукти
Вакуумна техника
Вакуум генератор
Vacuum generators OVTL
Vacuum generators OVEL
Ваккумни дюзи OVEM, метрични
Вакуумни дюзи тип VN, пневматични
Вакуумни дюзи тип VN, електро-пневматични
Вакуммни генератори за вентилен остров CPV
Вакуум генератори - патрони VN
 

Вакуум генератор

  Печат  
New product as of 7/2020
 • Module comprising vacuum generators OVEL, the common supply manifold OABM-P and connection accessories. All products are available from the factory fully assembled.
 
 • Mounting on supply manifold with max. 8 spaces
 • Nominal size 0.45 ... 0.95 mm
 • Connection
  • push-in connector QS3, QS4, QS6
 • Vacuum solenoid valve ON/OFF
 • Optional with ejector pulse
 • Integrated vacuum sensor
 
 • Профилактика
 • Компактна вакуумна генерация и мониторинг в едно устройство с дисплей
 • Номинален диаметър 0,45 ... 2,0 mm
 • Присъединяване
  • QS6, QS8
 • Разпределител за вакуум EIN/AUS
 • Ежекторен разпределител
 • Интегриран вакуумен шалтер.
 
Стандартна продуктова гама
 • Компактна дюза за вакуум с отделен и без необходимост от поддръжка вакуум генератор
 • Номинален вътрешен диаметър 0,45 ... 3 mm
 • Присъединяване
  • Щекери QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
  • Резба M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Втулка 4, 6 mm
 • Standard
  • Присъединителните отвори за вакуум са разположени на 90° спрямо отворите за налягане
 • Inline
  • Присъединителните отвори за вакуум и налягане са в една линия
 • Магнетвентил, Вакуум ON/OFF
 • Вграден датчик за вакуум.
 
Стандартна продуктова гама
 • Компактна дюза за вакуум с отделен и без необходимост от поддръжка вакуум генератор. С повече варианти
 • Номинален вътрешен диаметър 0,45 ... 3 mm
 • Присъединяване
  • Щекери QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
  • Резба M5, G1/8, G1/4, G3/8
 • Standard
  • Присъединителните отвори за вакуум са разположени на 90° спрямо отворите за налягане
 • Inline
  • Присъединителните отвори за вакуум и налягане са в една линия
 • Магнетвентил, Вакуум ON/OFF
 • Вграден датчик за вакуум.
 
 • Номинален размер 0,7 ... 1,4 mm
 • Присъединяване M7, G 1/8, G 1/4
 • Магнетвентил вакуум ВКЛ. / ИЗКЛ.
 • Магнетвентил разтоварващ импулс.
 
 • Основни функции на вакуум генератори за специфични клиентски корпуси
 • Номинален размер 0,45 ... 3 mm
 • Стандарт
  • Вакуумно присъедияване 90° спрямо захранващия порт.