Продукти
Датчици
Датчици за положение
Индуктивни датчици
Датчици за позиция
Сензори за налягане и вакуум
Датчици за дебит
Оптични датчици
Преобразуватели на сигнали
Air gap сензори
Сензорни кутии
Електро-механични датчици
Classic
Принадлежности
 
 

Датчици

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • Датчиците за положение на Фесто са специално оптимизирани за задвижванията на Фесто. Те регистрират магнитното поле от интегрирания в буталото на цилиндъра постоянен магнит и по този начин индиректно дават сигнал за позицията на буталния прът.
 • Предлагат се свободно от програмируеми датчици за положение до модули за решения за специални приложения като Ex-защита, киселини, храни, охлаждащи течности, заваръчни полета и др.
 
 • Датчиците от серията SIE... са за метали. От разпознаването до измерването на разстоянието на метални предмети.
 
Стандартна продуктова гама
 • Трансмитерите на положение отчитат непрекъснато и безконтактно движението на буталото и подават информацията като стандартизиран аналогов токов или напреженов сигнал. Те са идеални за всякакви приложения със следене на обекти и контрол на процеси като измерване на дебелина, износване, тест годен/негоден и др.
 
Стандартна продуктова гама
 • Сензори за налягане и вакуумни прекъсвачи за контролиране на всички стойности на налягането: програмируеми или като модулни продукти
 
 • С контрол на потока могат да се реализират прости диагностики и непрекъснат мониторинг на процеса. Индикатор за настъпващи проблеми често е променената стойност на дебита. По този начин може да се контролира качеството на крайните продукти.
 
 • Thanks to their optical functions, the sensors cover a wide range of different functions, from colour recognition and detection of very small parts to laser distance sensors. All fully coordinated with the products and services from Festo.
 
 • Преобразувателят на сигнали SVE4 преобразува аналоговия изходен сигнал на датчика в точки на превключване. Идеални, когато достъпът до датчиците е ограничен.
 
 • Пневматични датчици за безконтактно генериране на сигнали. Особено подходящи за проверка на крайното положение и контрол на положението при изисквания за висока точност. Малките размери позволяват прилагането им на трудно достъпни места, при различни температури на околната среда и при силна замърсеност.
 
Стандартна продуктова гама
 • Крайните положения на завъртащите двигатели могат да бъдат проверяване пневматично, електрически или индуктивно с помощта на съответните приставки, които могат да се монтират директно на задвижващия модул.
 • Сензорните кутии се характеризират със стабилна конструкция за приложение в сурови условия, устойчиви са на корозионни и запрашени среди. Идеален продукт за целия спектър на процесната техника.
 
 • Електрическите крайни изключватели се изпълзват за подаване на сигнали в крайни или междинни позиции. В зависимост от свързването могат да се използват като нормално затворени, нормално отворени или превключватели.
 
 • Product types for which modern alternatives now exist
 
Стандартна продуктова гама
 • Широка гама от аксесоари за всяко приложение.
  • Монтажни комплекти
  • Сензорни скоби
  • Клипсове
  • Маркери за позиция