Продукти
Пневматична техника за свързване
Съединители
Съединители
Нипели-съединители
Резбови съединители
Klick съединители
 

Съединители

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Лесен избор на правилния фитинг. Сигурна връзка за всяко съединение. Удобната система с връзки, включваща повече от 1000 типа стандартни и функционални фитинги.
 
  • Присъединяване за шлаух с допълнителни механични предпазители (холендър).
 
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване на тръбопроводи и свързващи елементи с допълнителни функции, като ротация, самозатварящи се, ... или също така нерегулируеми дроселни функции.
 
  • Бързо и лесно монтиране на шлауха с една ръка
  • Сигурен монтаж, с щракване при достигане на отворената и затворената позиции
  • Ниска норма на утечки, няма стържене по шлаухите от твърди частици