Продукти
Манипулиращи системи
Манипулатори
Декартови системи
Parallel kinematic systems
Control systems
Принадлежности за манипулационни модули
 
 

Манипулиращи системи

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
 • With pneumatic drive
 • With drive shaft, without drive
 • Payload: 0 … 1600 g
 • Force 30 … 65 N
 • Cycle time 0.6 … 1 s
 
 • Различни варианти за линейни и плъзгащи задвижвания
 • Едно - и много-осови системи
 • Линейни, равнинни и 3D движения
 • Електрическо и пневматично управление
 
 • Високоскоростна система за манипулиране с роботизирани функционалности за свободни движения в трите измерения
 
 • Тествани и готови за монтаж системи за управление от един производител, в табло или на монтажна плоча.
 
Стандартна продуктова гама
 • Адаптори и инсталационни елементи за монтажни модули за изграждане на монтажни системи.