Продукти
Процесна автоматизация
Вентилни острови
Универсални вентилни острови
Стандартизирани вентилни острови
Вентилни острови за специфични приложения
Електрическа периферия
Принадлежности за вентилни острови
 

Вентилни острови

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Устойчиви и модулни вентилни групи като компактни или модулни присъединителни плочи за всички стандартни задачи.
 
Стандартна продуктова гама
  • Вентилни модули по ISO 15407-1, 15407-2 и ISO 5999-2 за стандартизирани вентили с гъвкава функционалност като групово включване или индивидуална връзка.
 
  • Енергомични и компактни вентилни модули за специални приложения
 
Стандартна продуктова гама
  • Електрически компоненти за вентилни острови
  • AS-Interface-компоненти
 
Стандартна продуктова гама
  • Разпределители
  • Присъединителни плочи/лайсни
  • Закрепващи елементи
  • Приспособления
  • Аксесоари за специфични вентилни модули