Продукти
Процесна автоматизация
Подготовка на сгъстен въздух
Комбинация от пневмоподготвящи елементи
Филтър регулатор-омаслител
Филтър-регулатор
Compressed air filter
Compressed air regulator
Омаслител
Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането
Изсушител
Вентили за сгъстен въздух
Отделяне на конденза
Усилвател на налягане
Pressure gauge
Принадлежности за подготовка на сгъстен въздух
 

Подготовка на сгъстен въздух

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • Елементи за пневмоподготовка, състоящи се от различни комбинации от елементи в две серии
 
Стандартна продуктова гама
 • Филтър-регулатор
 • Омаслител
 
Стандартна продуктова гама
 • Филтър и регулатор в един уред за пестене на място
 
Стандартна продуктова гама
 • Филтър за пречистване на въздуха с различно качество
  • стандартен филтър
  • фин филтър
  • микро филтър
  • филтър с активен въглен
 
Стандартна продуктова гама
 • Регулатори на налягане за пневмо-подготвящи групи
  • Стандартен регулатор за различни обхвати на регулиране на налягането
  • Прецизен регулатор на налягане
  • Електрически управляем регулатор на налягане
  • Батерия регулатори с общо захранване
 
 • Омаслител за сгъстен въздух за пневматични елементи.
 
Стандартна продуктова гама
 • Вентили за включване и обезвъздушаване на съоръжения.
 • Вентили за плавно повишаване на налягане със закъснение.
 
 • Адсорбционен изсушител с дефинирана точка на оросяване и висока скорост на потока, както и мембранен изсушител с точка на оросяване, зависеща от дебита
 
Стандартна продуктова гама
 • Разклонителни модули и разпределителни блокове като междинни изпускатели за различни ккачества сгъстен въздух
 
 • Кондензоотделители за пневмо-подготвящи групи, мрежи и системи за сгъстен мъздух, за автоматично отвеждане на събрания кондензат.
 
 • Компоненти за повишаване на налягането в една част от едно съоръжение.
 
 • Показване на налягането за подготовката на въздуха.
 
Стандартна продуктова гама
 • Монтажни елементи
 • Присъединителни плочи
 • Защитни елементи
 • Индикаторли за налягане
 • Специфични за уредите принадлежности.