Продукти
Вентилни острови
Универсални вентилни острови
Вентилен остров MPA-S
MPA-S с CPX-терминал
MPA-S с multi-pin присъединяване
MPA-S с AS-интерфейс
MPA-S с CPI-присъединяване
 

Вентилен остров MPA-S

  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • Пропорционална технология
 • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
 • До 8 волтови зони
 • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
 • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
  • Цифрови входове/изходи
  • Аналогови входове/изходи
  • Конфигурация на входовете и изходите
  • Улеснена и интегрирана диагностика
  • Превантивна концепция за поддръжка
 
 • Управлява се с мултипинов конектор
 • Максимум 24 вентилни позиции/максимум 26 соленоидни намотки
 • Технология на свързването:
  • 25 - пинов Sub-D
 
 • Управляване през AS-интерфейс
 • От 2 до 8 разпределителя свободно конфигурируеми (макс. 8 бобини) с вход за обратна връзка
 
 • Управлява се чрез инстационна система CPI (полева магистрала от по-високо ниво или управляващ блок)
 • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 соленоидни бобини