Продукти
Електрическа свързваща техника
Съединители
Универсални съединители
Щекер за системи за управление
Съединител за вентили
Съединители за вентилни острови
Съединители за датчици
 

Съединители

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
 • Щекер за
  • Захранване
  • Елестрически входове/изходи
  • AS-интерфейс
 
Стандартна продуктова гама
 • Конектор за
  • Контролера на двигателя и системите за многоосово управление
  • Контролери тип FEC
  • Връзка по магистрала от тип CAN-Bus и PROFIBUS
  • Контролери за двигатели тип CMMP-AS, CMMS-ST.
 
Стандартна продуктова гама
  • Конектори за всички видове соленоидни бобини
  • Щекер за времезакъснение
  • Светещи уплътнения и индикаторни щекери
  • Основа за запояване за монтаж на миниатюрен разпределител
  • Ъглов конектор за пропорционален регулатор на налягане.
 
 • Конектори за
  • Fieldbus присъединяване
  • Захранване
  • Електрически входове/изходи
  • Електрически multi-pin контакт
 
 • Ъглов щекер за
  • Реле за налягане PEV
  • Въртящо задвижване DSMI.