Продукти
Мотори и контролери
Контролер
Позиционер за процесна автоматизация
Позиционер CMSX
 

Позиционер за процесна автоматизация

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Позиционер за двойнодействащи, завъртащи се на четвърт оборот изпълнителни механизми за управляващи, отсекателни клапани или сферични клапани в процесната автоматизация.