Продукти
Функционално-специфични системи
Свързваща технология
Balancer kits YHBP
 
 

Функционално-специфични системи

 
Печат  
  • В производствения инженеринг, под свързване се подразбират няколко различни технологични метода, където два или повече елемента са сглобяват. Тоест, са сглобени посредством геометрично определени форми. Пример за сглобка са пресованите връзки, заварката, спойката или залепянето.
 
  • Servo-pneumatic balancer with extremely fast, automatic weight detection and safety up to Performance Level d – perfect for the automotive, electronics, food and packaging industries.