Продукти
Електрическа свързваща техника
Проводници
Свързаващи кабели, универсални
Свързващи проводници за контролери
Свързващи проводници за мотори
Свързващи проводници за вентили
Свързващи кабели за вентилни острови
Свързващи кабели за датчици
 

Проводници

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • Неограничени възможни комбинации от мъжки и женски конектори, дължини на кабелите и качества. Адаптирани за всички устройства с конектори М8 и М12 като например: - Датичици за положение
  • Трансмитери за позиция
  • Превключватели за налягане, датчици за налягане и трансмитери на налягане
  • Дебитомери
  • Оптични и индуктивни сензори
  • Разпределители с централен щекер като CPE, MPA или VSVA.
 • Дължина на кабела 0,1 … 30 m.
 
Стандартна продуктова гама
 • Свързващи кабели за
  • Контролери
  • Камери
  • Входно/изходни модули
 • и прилежащите им електрически периферни устройства
 •  
 • Други варианти на свързващите кабели, универсални
 
Стандартна продуктова гама
 • Свързващи кабели за мотори и контролери
 
Стандартна продуктова гама
 • Свързващи кабели за всички видове соленоидни бобини
 •  
 • Други версии на свързващите кабели, универсални
 
 • Свързващи кабели за:
  • Входни и изходни модули
  • СР електрически елементи
 • Свързващи кабели за:
  • Електрически мултипин
  • Релейни плочи
  • Аналогови устройства и пропорционални вентили
 • Адаптер за полева магистрала
 •  
 • Други варианти на свързващите кабели, универсални
 
Стандартна продуктова гама
 • Свързващи кабели за сензори
 •  
 • Други варианти на свързващите кабели, универсални