Продукти
Електрическа свързваща техника
Проводници
Свързаващи кабели, универсални
Connecting cables for power applications
Свързващи проводници за контролери
Свързващи проводници за мотори
Свързващи проводници за вентили
Свързващи кабели за вентилни острови
Свързващи кабели за датчици
 

Проводници

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • Неограничени възможни комбинации от мъжки и женски конектори, дължини на кабелите и качества. Адаптирани за всички устройства с конектори М8 и М12 като например: - Датичици за положение
  • Трансмитери за позиция
  • Превключватели за налягане, датчици за налягане и трансмитери на налягане
  • Дебитомери
  • Оптични и индуктивни сензори
  • Разпределители с централен щекер като CPE, MPA или VSVA.
 • Дължина на кабела 0,1 … 30 m.
 

 

 
Стандартна продуктова гама
 • Свързващи кабели за
  • Контролери
  • Камери
  • Входно/изходни модули
 • и прилежащите им електрически периферни устройства
 •  
 • Други варианти на свързващите кабели, универсални
 
Стандартна продуктова гама
 • Свързващи кабели за мотори и контролери
 
Стандартна продуктова гама
 • Свързващи кабели за всички видове соленоидни бобини
 •  
 • Други версии на свързващите кабели, универсални
 
 • Свързващи кабели за:
  • Входни и изходни модули
  • СР електрически елементи
 • Свързващи кабели за:
  • Електрически мултипин
  • Релейни плочи
  • Аналогови устройства и пропорционални вентили
 • Адаптер за полева магистрала
 •  
 • Други варианти на свързващите кабели, универсални
 
Стандартна продуктова гама
 • Свързващи кабели за сензори
 •  
 • Други варианти на свързващите кабели, универсални