Продукти
Електрическа свързваща техника
Проводници
Свързващи кабели за вентилни острови
NEBV
KASI
KMP
KV
KVI
VMPA-KM, VMPAL-KM
 

Свързващи кабели за вентилни острови

 
Печат  
 • За multi-pin свързване Sub-D
 • Свързващ кабел между вентилен остров и контролер
 • Дължина на кабела 0,5 … 10 m
 
 • Адресиращ кабел за подчинените устройства, като например:
  • Индивидуален вентилен интерфейс
  • Midi/Maxi вентилен остров
  • СР вентилен остров с AS-интерфейс
 • Дължина на кабела 2.5 м."
 
 • За multi-pin свързване Sub-D
 • Свързващ кабел между вентилен остров и контролер
 • Дължина на кабела 1 … 99 m
 
 • Свързващ кабел за операторски модул тип CPX-MMI-1
 • Дължина на кабела 1,5 и 3,5 m
 
 • За връзка по полева магистрала, с М9х0.5 резба
 • Свързващ кабел между вентилния остров и контролера
 • Свързващ кабел между вентилния остров и входно/изходните модули
 • Свързващ кабел между контролера и входно/изходните модули
 
 • За multi-pin свързване Sub-D
 • Свързващ кабел между вентилен остров тип MPA и контролер
 • Дължина на кабела 0,5 … 30 m