Продукти
Електрическа свързваща техника
Съединители
Универсални съединители
NEDY
NEFU
NECU
NEDU
SEA
ASI-KK, -KVT, -SD
 

Универсални съединители

 
Печат  
 • Т-образен дистрибутор
  • Събира сигналите между полевите устройства (първични преобразуватели) и повтарящите се адресации на входовете на контролера
  • Разпределя сигналите между повтарящите се адреси на контролера и полевите устройства (изпълнителни механизми, например вентилите)
  • Предлагат се няколко варианта с конектори и отворен край
 
 • Кабелен конектор за разклоняване на AS-интерфейса към която и да е желана точка
 • С или без захранване
 
 • Захранващи мъжки и женски конектори
 • Напречно сечение на проводника 0.14 ... 2.5 mm²
 
 • Т-образен мъжки конектор
 • Мултипинов дистриббутор (сензорни кутии/табла за изпълнителни механизми)
 
 • Конектори за входове/изходи
 • За сечение на проводника: 0.08 ... 0.75 mm².
 
 • Женски конектори, мъжки конектори, разпределители и аксесоари за свързване с AS - интерфейс