Продукти
Електрическа свързваща техника
Проводници
Свързващи проводници за вентили
NEBV
KMEB
KMF
NEDV
KMYZ
KME
KMC
KMH
KMV
KRP
MHAP-PI
KMPPE
KMPYE
 

Свързващи проводници за вентили

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • За соленоидни бобини
  • С резба М8х1, А-кодирана по EN 61076-2-104
  • С резба М12х1 А-кодирана по EN 61076-2-101
  • Схема на портовете Н
  • Схема на портовете S
 • Дължина на кабела 0.5 … 30 m.
 
Стандартна продуктова гама
 • За бобини с присъединяване Form C според EN 175301-803
 • За EB-бобини
 • Дължина на кабела 0,5 … 10 m
 
Стандартна продуктова гама
 • За бобини за електромонтаж тип B по индустриален стандарт 11 mm
 • За F-бобини
 • Дължина на кабела 2,5 … 10 m
 
 • За пропорционални разпределители тип VPWP
 • За връзване към плоча тип VABP-S3
 • Дължина на кабела 0,1 или 0,2 m
 
 • За бобини за електромонтаж тип ZB
 • За бобини за електромонтаж тип ZC
 • Дължина на кабела 0,2 … 10 m
 
 • За бобини за електромонтаж тип C по индустриален стандарт 9,4 mm
 • За E-бобини
 • Дължина на кабела 2,5 … 10 m
 
 • За бобини за електромонтаж тип A по EN 175301-803
 • За D-бобини
 • за N1-бобини
 • Дължина на кабела 2,5 … 10 m
 
 • За бобини за електромонтаж тип H
 • Дължина на кабела 0,5 … 5 m
 
 • За бобини за електромонтаж тип B по EN 175301-803
 • За V-бобини
 • Дължина на кабела 2,5 … 10 m
 
 • За бобини за електромонтаж типZC, самонарезен винт
 • Дължина на кабела 2,5 … 5 m
 
 • Електрическа база за присъединяване с Н схема на портовете
 • За разпределители с основа и вградени разпределители тип MHA1-…-PI и MHP1-…-PI
 • Дължина на кабела 0.5 … 1 м.
 
 • За бобини с резба M16x0,75
 • За пропорционални регулатори тип MPPE/MPPES
 • Дължина на кабела 2,5 … 5 m
 
 • За бобини с резба M12x1, A-кодировка по EN 61076-2-101
 • За връзка на пропорционални разпределители тип MPYE с контролер SPC11
 • Дължина на кабела 0,3 … 2 m