Продукти
Електрическа свързваща техника
Проводници
Свързаващи кабели, универсални
NEBB
NEBU
SIM
KM12
 

Свързаващи кабели, универсални

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
 • Modular cable set for static applications providing excellent value for money.
 • Plug M8 or M12, straight or angled
 • 3, 4 or 5-pin
 • Cable length 2.5 m, 5 m, 10 m
 
Стандартна продуктова гама
 • Модулен кабелен комплект с много възможни комбинации между видовете конектори, дължините на кабелите и качеството на кабелите и конекторите, които са съвместими с всички устройства на М8 или М12, като например:
  • Датчик за позиция
  • Трансмитер за позиция
  • Шалтери за налягане, сензори на налягане, трансмитери за налягане
  • Сензори за дебит
  • Оптични и индуктивни датчици
  • Разпределители с централен щекер, като CPE,MPA илиVSVA
 • Дължина на кабела 0,1 … 30 m.
 
 • Мъжки конектор с кабел за сензори и датчици за положение
 • Дължина на кабела 2 … 10 m.
 
 • За връзка на входове и изходи
 • За връзка на индивидуални разпределители или сензори
 • Дължина на кабела 0,5 … 5 m.