Продукти
Вентилни острови
Принадлежности за вентилни острови
Вентили
Присъединителни плочи/Свързващи лайсни
Функционални елементи
Елементи за закрепване и означителни табелки
Елементи за електрическа връзка
Уплътнители и сепаратори
Индикатори за налягане
Накрайник за задействане
Релейни плочи
Монтажен инструмент
 

Принадлежности за вентилни острови

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • Разпределители за:
  • Вентилни модули по стандарт
  • Универсални вентилни модули
  • Разпределители за специфични приложения
 
 • Вертикални модули за допълнителни функции като захранване, дроселиране и регулиране на налягането
 
 • Подобрена енергийна ефективност при използване в обратни ходове без товар и с намалено работно налягане.
 • Вертикални модули за допълнителни функции като захранване, дроселиране и регулиране на налягането
 
 • Кабел, щекерни дози, закрепващи елементи, табелки, ....
 
 • Електрически мостове и контактни плочи за електрическо свързване във вентилните модули и мултипинови възли
 
Стандартна продуктова гама

 

 
 • Индикатори за налягане при вентилни острови
 
 • Принадлежности за вентили.
 
 • Релейни плочи с два свободно плаващи контакта за вентилните модули
 
 • Инструмент за асемблиране на вентилните модули