Продукти
Мотори и контролери
Серво мотори
Servo motors EMMT-AS
Серво мотори EMME-AS
EMMS-AS серво двигател
Servo motors EMMB-AS
 

Серво мотори

  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • Simple connection technology (OCP: one cable plug)
 • Choice of absolute measurement system:
  • Single turn
  • Multi-turn, battery free
 • Size 60, 80, 100
 • Torque 0.6 ... 7.2 Nm
 • Voltage 325 ... 565 V DC
 • Nominal current 1.4 ... 4.7 A
 
 • Размер 40, 60, 80, 100
 • Въртящ момент 1,4 ... 30 Nm
 • Напрежение 360 ... 565 V DC
 • Номинален ток 0,7 ... 4,1 A
 • Подходящи кабели за мотора
 • Подходящ фланец за мотора
 
 • Размер 40, 55, 70, 100, 140, 190
 • Въртящ моментt 1 ... 120 Nm
 • Напрежение 360 ... 565 V DC
 • Номинален ток 0,6 ... 14,4 A
 • Подходящ кабел за мотора
 • Подходящ фланец за мотора.
 
Стандартна продуктова гама
 • Size 40, 60, 80
 • Torque 0.96 ... 7.17 Nm
 • Voltage 300 V DC
 • Nominal current 1.4 ... 3.8 A
 • Suitable motor cable
 • Suitable motor flange