Продукти
Сервопневматични позициониращи системи
Осов контролер
Осов контролер тип CPX-CMAX
Контролер за крайни позиции тип CPX-CMPX
Контролер SPC11
 

Осов контролер

  Печат  
  • Пневматично позициониране и управление на силата
  • Технологичен модул за терминал тип CPX
  • Може да бъде използван с всички интерфейси за полеви магистрали за CPX, както и за Ethernet
  • Лесно пускане в експлоатация благодарение на софтуера за конфигуриране FCT от Festo
  • Автоматично отчита свързаните в системата компоненти
  • Премества товари от 2 до 450 kg
  • Контролира сили между 30 и 4712 N
 
 • Крайни позиции и две допълнителни междинни, свободно програмируеми средни позиции
 • Електронно управление на крайната позиция за пневматичните задвижвания
 • Плавно спиране за гладки работни цикли и бързо ускорение
 • Използвайте с всички налични полеви магистрали, които са съвместими с CPX/Ethernet
 • и контролерите FEC
 • Лесно пускане в експлоатация, Festo plug & work®
 • 30% по кратко времето за ход и 30% по-малка консумация на въздух отколкото стандартната пневматика
 
 • Бързо и безпроблемно придвижване до крайната позиция с две допълнителни междинни позиции
 • Електронно демпферириране в крайните позиции
 • Бързо и лесно пускане в действие: готово за конфигуриране и обучение
 • Поддържа пневматични прътови,безпрътови и ротационни задвижвания.