Продукти
Сервопневматични позициониращи системи
Измервателна система
Измервателни системи MLO-POT-TLF
Измервателни системи MLO-POT-LWG
Измервателни системи MME-MTS-TLF
 

Измервателна система

  Печат  
 • Ходове 225 ... 2000 mm
 • Принцип на измерване аналогов
 • Резолюция 0,01 mm
 • Профилно изпълнение
 
 • IP65 защита
 • Ход 100 ... 750 mm
 • Принцип на измерване аналогов
 • Резолюция 0,01 mm
 • Дизайн, позволяващ свързане към пръта
 
 • IP65 защита
 • Ходове 225 ... 2000 mm
 • Принцип на измерване дигитален
 • Резолюция 0,01 mm.