Продукти
Електрическа свързваща техника
Проводници
Свързващи кабели за датчици
NEBU
NEBS
SIM
KM12
 

Свързващи кабели за датчици

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • Модулен кабелен комплект с много възможни комбинации между видовете конектори, дължините на кабелите и качеството на кабелите и конекторите, които са съвместими с всички устройства на М8 или М12, като например:
  • Датчик за позиция
  • Трансмитер за позиция
  • Шалтери за налягане, сензори на налягане, трансмитери за налягане
  • Сензори за дебит
  • Оптични и индуктивни датчици
  • Разпределители с централен щекер, като CPE,MPA илиVSVA
 • Дължина на кабела 0,1 … 30 m.
 
New 7/2019: new variant
 • За правоъгълен дизайн с размер 2 mm
 • За резба М12х1 А-кодирана по EN 61076-2-101
 • Свързващ кабел за сензор за налягане тип SPAB
 • Свързващ кабел за сензор за обекти тип SBSI
 • Дължина на кабела 0.5 … 10 m.
 
 • Мъжки конектор с кабел за сензори и датчици за положение
 • Дължина на кабела 2 … 10 m.
 
 • За връзка на входове и изходи
 • За връзка на индивидуални разпределители или сензори
 • Дължина на кабела 0,5 … 5 m.