Продукти
Електрическа свързваща техника
Съединители
Щекер за системи за управление
NEKM
NECC
PS1-SAC
FBS-SUB-9-WS
 

Щекер за системи за управление

  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • Асортимент от конектори за контролерите за двигатели тип CMMP-AS, CMMS-ST
 • Състоят се от:
  • Захранващ мъжки конектор
  • Щекер за връзка с мотора
 
 • Конектори за моторни контролери и многоосови контролери
 • Напречно сечение: 0,2 … 2,5 mm².
 
 • Конектор за FEC
 • Напречно сечение: 0,08 … 0,75 mm².
 
 • Мъжки конектор за връзка между CAN - Bus и PROFIBUS
 • Напречно сечение: 0.75 мм².