Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за CPV

Резултати: 27
Печат
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
 • Конструктивни ширини 10, 14, 18 mm
 • Дебит 400, 800 und 1.600 l/min
 • Множество вентилни и допълнителни функции.
 • Свръзване към контролер тип CPX посредством CP-Interface.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Вентили > Универсални вентилни модули
 • Присъединяване M5
 • Присъединяване за шлаух 3, 4 mm
 • Дебит 150 ... 220 l/min
 • Напрежение 24 V DC
 • Вентил за монтаж на плоча с изходи на вентила
 • Вентил за монтаж на плоча
  • електрическо задействане, пилотно управление, пневматично пружинно връщане
  • пневматично задействанеt
  • LED индикация
 • Индивидуални монтажни плочи
 • Монтажни плочи за групов монтаж.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV-SC, Smart Cubic
 • Компактни и с оптимизирано тегло
 • Единично присъединяване
 • 2 … 16 места за разпределители/макс. 16 бобини
 • Multi-pin
 • 4 … 16 места за разпределители/макс. 16 бобини
 • Sub-D
 • Плосък кабел.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV-SC, Smart Cubic
 • Fieldbus direct/CPI interface
 • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
 • installation system CPI.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
 • Ширина 10 mm
 • Дебит 400 l/min
 • Искробезопастност според ATEX категория 2. (зона 1)
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
 • Максимална плътност на мощноста
 • Леки и компактни
 • Ширина 10 mm
 • Дебит 400 l/min.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
 • Ширина 14 mm
 • Дебит 800 l/min.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
 • Ширина 18 mm
 • Дебит 1600 l/min.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Присъединителни плочи/Свързващи лайсни > Универсални вентилни модули
 • Пневматичен мултипол
 • Сапаратори
 • Глухи плочи.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Вентили > Универсални вентилни модули
 • Дебит до 1600 l/min
 • Напрежение 24 V DC
 • Вентили блоков монтаж
 • За вентилни острови с до 8 вентила.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Елементи за електрическа връзка
 • Електрическо свързване
 • Електрически мост
 • Електрически интерфейс
 
Вакуумна техника > Вакуум генератор
 • Номинален размер 0,7 ... 1,4 mm
 • Присъединяване M7, G 1/8, G 1/4
 • Магнетвентил вакуум ВКЛ. / ИЗКЛ.
 • Магнетвентил разтоварващ импулс.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Елементи за закрепване и означителни табелки
 • Закрепващи елементи за вентили.
 
Други пневматични принадлежности > Регистриращи системи
 • Държач за табелки.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Елементи за закрепване и означителни табелки
 • Носач за табелки за вентилни острови.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Релейни плочи
 • За CPV10/14
 • 2 релета с галванично изолирани изходи
 • Работно напрежение 20.4 … 26.4 V DC
 • Товарен ток 1 A/24 V DC +10% за всеки
 
Control technology > Електрическа периферия
 • Управляващ блок
 • SF3 (с Festo Fieldbus)
 • SB60
 • SF60 (с DeviceNet)
 • Магистрално присъединяване директен Link със CP-разширителна верига
 • Входно / изходни модули
 • Цифрови.
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Уплътнители и сепаратори
Стандартна продуктова гама
 • Тапи за затваряне на неизползваните отвори.
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Елементи за закрепване и означителни табелки
 • Монтажни елементи за вентили.
 
Control technology > Документация