Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за MH2

Резултати: 5
Печат
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Вентили > Разпределителни модули за специални приложения
 • Присъединяване M7; QS4
 • Дебит 100 l/min
 • Напрежение 24 V DC
 • Semi in-line разпределител
 • Разпределител за плоча
 • Електрически, с дирекно управление
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Покриващи плочи

 

 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Вентили за специфични приложения
 • Бързо превключващ вентил за голям дебит
 • Присъединяване: M7; QS4
 • Дебит: 100 l/min
 • Напрежение: 24 V DC
 • Semi in-line разпределител
 • Разпределител с плоча
 • Електрическо управление, директно задействане
 • Присъединителни плочи
 • Свързващи плочи.
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Присъединителни плочи

 

 
Вентили > Принадлежности за вентили > Присъединителни плочи