Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за MPA-S

Резултати: 13
Печат
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
 • Управляване през AS-интерфейс
 • От 2 до 8 разпределителя свободно конфигурируеми (макс. 8 бобини) с вход за обратна връзка
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
 • Управлява се с мултипинов конектор
 • Максимум 24 вентилни позиции/максимум 26 соленоидни намотки
 • Технология на свързването:
  • 25 - пинов Sub-D
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
 • Пропорционална технология
 • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
 • До 8 волтови зони
 • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
 • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
  • Цифрови входове/изходи
  • Аналогови входове/изходи
  • Конфигурация на входовете и изходите
  • Улеснена и интегрирана диагностика
  • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
 • Управлява се чрез инстационна система CPI (полева магистрала от по-високо ниво или управляващ блок)
 • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 соленоидни бобини
 
Control technology > Документация

 

 
Control technology > Електрическа периферия
 • CPI интерфейс
 • ASI интерфейс
 • Сензори за налягане
 • Захранвания
 • Други аксесоари
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Елементи за електрическа връзка
 • Електрическо свързване
 • Електрически модули.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Присъединителни плочи/Свързващи лайсни > Универсални вентилни модули
 • Присъединителни плочи
 • Покривни плочи
 • Крайни плочи
 • Захранващи плочи.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Функционални елементи > Универсални вентилни модули
 • Дросели
 • Вертикални захранващи плочи
 
Control technology > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
 • Цялостно функционално интегриране посредством технологични модули
 • Варианти за монтаж
  • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
  • С вентилен остров VTSA-F
  • С вентилен остров VTSA
  • С вентилен остров MPA-L
  • С вентилен остров MPA-S
 • Входно/изходни модули
  • Цифрови
  • Аналогови
 • Опция CODESYS контролер
 
Вентили > Пропорционални вентили
 • Наличен и при вентилните острови MPA-S
 • Присъединяване: NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
 • Дебит: 380 … 7000 7000 l/min
 • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
 • Избор между 3 настройки на регулатора (бърза, универсална и прецизна)
 • Дисплеят е наличен като опция
 
Вентили > Пропорционални вентили
 • Наличен и при вентилните острови MPA-S
 • Присъединяване G1/8, G1/4, G1/2
 • Дебит 380 ... 7000 l/min
 • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
 • Избор между три настройки на регулатора (бърза, универсална и прецизна)
 • Дисплеят се предлага като опция
 
Процесна автоматизация > Управляваща техника и Remote I/O > Remote I/O и електрическа периферия
 • Режим на работа
  • Stand-alone
  • с вентилен остров MPA-S
 • Bus протоколи
  • PROFIBUS DP
  • PROFINET
  • DeviceNet
  • Ethernet/IP
  • Modbus TCP
 • Входно/изходни модули
  • искрообезопасен
  • EExi Namur и Non Ex Namur
 • Варианти за свързване
  • M12 (IP65)
  • клеморед (IP54)