Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за MPAS

Резултати: 4
Печат
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
 • Управлява се с мултипинов конектор
 • Максимум 24 вентилни позиции/максимум 26 соленоидни намотки
 • Технология на свързването:
  • 25 - пинов Sub-D
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
 • Пропорционална технология
 • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
 • До 8 волтови зони
 • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
 • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
  • Цифрови входове/изходи
  • Аналогови входове/изходи
  • Конфигурация на входовете и изходите
  • Улеснена и интегрирана диагностика
  • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
 • Управлява се чрез инстационна система CPI (полева магистрала от по-високо ниво или управляващ блок)
 • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 соленоидни бобини
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
 • Управляване през AS-интерфейс
 • От 2 до 8 разпределителя свободно конфигурируеми (макс. 8 бобини) с вход за обратна връзка