Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за cmmp-as

Резултати: 5
Печат
Мотори и контролери > Контролер > Контролер за серво мотори
 • Nominal voltage: 230 V AC, 400 V AC
 • Nominal current: 2.5 ... 30 A
 • Nominal power: 500 ... 18000 VA
 
Електрическа свързваща техника > Съединители
Стандартна продуктова гама
 • Конектор за
  • Контролера на двигателя и системите за многоосово управление
  • Контролери тип FEC
  • Връзка по магистрала от тип CAN-Bus и PROFIBUS
  • Контролери за двигатели тип CMMP-AS, CMMS-ST.
 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързващи проводници за контролери
Стандартна продуктова гама
New 7/2019: new variant
 • Връзка между интерфейса на сензора CASM и енкодера за изместване
 • Пилотната линия е подходяща за моторните контролери CMMS-ST и CMMP-AS.
 • Дължина на кабела 0.3 … 10 м.
 
Control technology > Операторски модули
 • Симулация на входно/изходни сигнали по време на въвеждане в експлоатация
 • Пълна функционално на входно/изходен интерфейс на моторен контролер
 • Подходящ за въвеждане в експлоатация на контролери
  • CMMO-ST-C5
  • CMMP-AS
  • CMMS-AS
  • CMMD-AS
  • CMMS-ST
 
Електрическа свързваща техника > Съединители > Щекер за системи за управление
Стандартна продуктова гама
 • Асортимент от конектори за контролерите за двигатели тип CMMP-AS, CMMS-ST
 • Състоят се от:
  • Захранващ мъжки конектор
  • Щекер за връзка с мотора