Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за cpx

Резултати: 38
Печат
Control technology > Електрическа периферия
 • Покривни капаци за вентилни острови MPA и CPX
 • Компактни размери
 • Без инженерингови усилия, бързо поръчване и адаптиране към вентилния остров.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Комбинация от пневмоподготвящи елементи > Серия MS
New product 7/2019
 • Energy efficiency module as an extension for the new MSE6-C2M or a CPX terminal
  • low-cost without bus nodes
  • leakage detection
  • pressure measurement
  • flow measurement
 
Процесна автоматизация > Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров VTSA-F
 • Electrical interlinking via sub-base
 • Extensive pneumatic safety functions
 • New pneumatic interface, optionally with PROFIsafe
 • Serial communication in the pneumatic section, up to 96 valves
 • Up to 4 voltage zones possible in the pneumatic section
 • New pilot air valve and soft-start valve with integrated pressure switch for sensing the exhausted state
 • New vacuum generator with air-saving circuit, optionally with ejector pulse and integrated connection, parameterisation with CPX system
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
 • Конструктивни ширини 10, 14, 18 mm
 • Дебит 400, 800 und 1.600 l/min
 • Множество вентилни и допълнителни функции.
 • Свръзване към контролер тип CPX посредством CP-Interface.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров VTSA-F
New product as of 4/2020
 • Electrical interlinking via sub-base
 • Extensive pneumatic safety functions
 • New pneumatic interface, optionally with PROFIsafe
 • Serial communication in the pneumatic section, up to 96 valves
 • Up to 4 voltage zones possible in the pneumatic section
 • New pilot air valve and soft-start valve with integrated pressure switch for sensing the exhausted state
 • New vacuum generator with air-saving circuit, optionally with ejector pulse and integrated connection, parameterisation with CPX system
 
Сервопневматични позициониращи системи > Сензорни интерфейси
 • Сензорният интерфейс CASM се използва, за връзка на пневматичните устройства с аналогова/инкрементална измервателна система към контролера за позиция CPX-CMAX или CPX-CPMX.
 
Control technology > Операторски модули
Стандартна продуктова гама
 • Display and control unit for the servo drive CMMT and the automation system CPX-E.
 • Colour touchscreen
 • Diagnostic function
 • Update function for basic unit
 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Connecting cables for power applications
New product 11/2019
 • Cables for the power supply to the automation system CPX-AP
 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързващи кабели за вентилни острови
 • Свързващ кабел за операторски модул тип CPX-MMI-1
 • Дължина на кабела 1,5 и 3,5 m
 
Сервопневматични позициониращи системи > Задвижвания със система за измерване на пътя > Линейни задвижвания с измервателна система
 • Измерва абсолютни стойности
 • Защита: IP67
 • За закрепване към клиентска направляваща
 • Диаметър 25, 32, 40, 63 mm
 • Ход 100 ... 2000 mm
 • Сила 295 ... 1870 N
 • Максимална скорост 3 m/s
 • Точност на повторение с позиционния контролер CPX-CMAX +/- 0,2 … 0,8 mm.
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Адапторни плочи
 • Пневматичен интерфейс
 • Адаптиран към ISO размер 3 за вентилни острови тип VTSA/VTSA-F
 • Пневматичен интерфейс за терминал тип CPX/VTSA
 
Софтуер
New product 7/2019
 • Dashboards for
  • Energy efficiency module MSE6-E2M
  • Valve terminal MPA/CPX
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров VTSA-F
 • Електрическа връзка посредством основната плоча
 • Подробни пневматични функции за безопасност
 • 5 размера разпределители
 • Управление през fieldbus или контролен блок
 • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 бобини
 • Максимум 10 електрически модули
  • Цифрови входове/изходи
  • Аналогови входове/изходи
  • Параметризиране на входове и изходи
  • Удобна, вградена диагностика
  • Концепция за превантивна поддръжка
 • Оптимизиран дебит
 • Присъединителна резба: NPT
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
 • Пропорционална технология
 • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
 • До 8 волтови зони
 • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
 • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
  • Цифрови входове/изходи
  • Аналогови входове/изходи
  • Конфигурация на входовете и изходите
  • Улеснена и интегрирана диагностика
  • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров VTSA-F
Стандартна продуктова гама
 • Електрическа връзка посредством основната плоча
 • Подробни пневматични функции за безопасност
 • 5 размера разпределители
 • Управление през fieldbus или контролен блок
 • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 бобини
 • Максимум 10 електрически модули
  • Цифрови входове/изходи
  • Аналогови входове/изходи
  • Параметризиране на входове и изходи
  • Удобна, вградена диагностика
  • Концепция за превантивна поддръжка
 • Оптимизиран дебит
 • Присъединителна резба: G
 
Вентилни острови > Стандартизирани вентилни острови > Вентилен остров VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
 • Електрическа връзка посредством основната плоча
 • Подробни пневматични функции за безопасност
 • 5 размера разпределители
 • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
 • Максимум 32 вентилни позиции/максимум 32 соленоидни бобини
 • Максимум 10 електрически модула
  • Цифрови входове/изходи
  • Аналогови входове/изходи
  • Конфигурация на входовете и изходите
  • Улеснена и интегрирана диагностика
  • Превантивна концепция за поддръжка
 • Присъединителна резба NPT
 
Вентилни острови > Стандартизирани вентилни острови > Вентилен остров VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Стандартна продуктова гама
 • Електрическа връзка посредством основната плоча
 • Подробни пневматични функции за безопасност
 • 5 размера разпределители
 • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
 • Максимум 32 вентилни позиции/максимум 32 соленоидни бобини
 • Максимум 10 електрически модула
  • Цифрови входове/изходи
  • Аналогови входове/изходи
  • Конфигурация на входовете и изходите
  • Улеснена и интегрирана диагностика
  • Превантивна концепция за поддръжка
 • Присъединителна резба G
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Присъединителни плочи/Свързващи лайсни > Универсални вентилни модули
 • Присъединителни плочи
 • Покривни плочи
 • Крайни плочи
 • Захранващи плочи.