Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за sbo

Резултати: 7
Печат
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързващи проводници за контролери
 • За система камери SBOC-Q,SBOI-Q
 • Дължина на кабела 2 m.
 
Система за обработка на изображения
 • Интелигентни камери за фино позициониране на оси, идентификация на типове, разпознаване на положението и 2-D контрол на качеството на движещи се и неподвижни детайли.
 
Система за обработка на изображения
 • Интелигентни системи компактна камера за диагностика и контрол на функцията на бързопротичащи процеси.
 
Система за обработка на изображения > Принадлежности
 • За компактна система за техническо зрение тип SBOx
 • С монтажна връзка
 • Фокусно разстояние 12 мм, 25 мм.
 
Датчици > Принадлежности
Стандартна продуктова гама
 • Адаптор
 • Упори
 • Закрепващ винкел
 • Държач на датчик
 
Софтуер
 • Софтуерен лиценз SBO … -Q Tools Add-In
 • За разрешаване на инструментите за Compact Vision System.
 
Control technology > Документация