Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Управляваща технология и софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за vabp

Резултати: 4
Печат
Вентили > Принадлежности за вентили > Присъединителни плочи
Стандартна продуктова гама
 • Вертикални модули за допълнителни функции, като:
  • Захранване
  • Контрол на потока
  • Регулиране на налягането
 
Сервопневматични позициониращи системи
 • Принадлежности за CMAX, CMPX
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Присъединителни плочи

 

 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързващи проводници за вентили
 • За пропорционални разпределители тип VPWP
 • За връзване към плоча тип VABP-S3
 • Дължина на кабела 0,1 или 0,2 m