Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за vabp

Резултати: 4
Печат
Вентили > Принадлежности за вентили > Присъединителни плочи
Стандартна продуктова гама
 • Вертикални модули за допълнителни функции, като:
  • Захранване
  • Контрол на потока
  • Регулиране на налягането
 
Сервопневматични позициониращи системи
 • Принадлежности за CMAX, CMPX
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Присъединителни плочи

 

 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързващи проводници за вентили
 • За пропорционални разпределители тип VPWP
 • За връзване към плоча тип VABP-S3
 • Дължина на кабела 0,1 или 0,2 m