Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Produkte für die Batteriefertigung

Резултати: 43
Печат
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Компактен-, късоходов- и плосък цилиндър
Стандартна продуктова гама
Highlights 11/2018
 • Diameter 6, 10 mm
 • Stroke length 5, 10 mm
 • Force 9.4 ... 47 N
 • Double-acting
 • Without cushioning
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Компактен-, късоходов- и плосък цилиндър
 • Simple to mount thanks to range of mounting interfaces
 • Diameter 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
 • Stroke length 5 ... 50 mm
 • Force 9 ... 483 N
 • Double-acting, single-acting
 • Position sensing
 • Fixed cushioning
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Компактен-, късоходов- и плосък цилиндър
Стандартна продуктова гама
 • Повече варианти от стандарта
 • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
 • Ход 1 ... 500 mm
 • Сила 51 ... 7 363 N
 • Двойнодействащ
 • Демпфериране фиксирано/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Компактен-, късоходов- и плосък цилиндър
 • Отчитане
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Цилиндър с фиксиращ елемент
Стандартна продуктова гама
 • Универсален цилиндър
 • Стандартен профил с два слота за датчик
 • Вариант със заклинващ патрон
 • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
 • Ход 10 ... 2000 mm
 • Сила 483 … 7363 N
 • Отчитане на позицията
 • Двойнодействащ
 • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри без бутален прът > Механичен съединител
Highlights 11/2018
 • Guide variants
  • Standard design
  • Recirculating ball bearing guide
 • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
 • Stroke length 50 ... 1000 mm
 • Force 188 ... 754 N
 • Position sensing
 • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри без бутален прът > Механичен съединител
Стандартна продуктова гама
 • Варианти на направляващите
  • Стандартен дизайн
  • Триещи лагери
  • Рециркулиращи сачмени лагери
 • Диаметър 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
 • Ход 1 ... 8500 mm
 • Сила 30 ... 1870 N
 • Отчитане на позицията
 • Различни възможности за демпфериране
 
Пневматични задвижвания > Въртящи задвижвания > Въртящи задвижвания с въртяща лопатка
 • отчитане
 
Пневматични задвижвания > Въртящи задвижвания > Въртящи задвижвания със зъбна рейка/колело
Стандартна продуктова гама
 • По-стабилни, дори и при по-малки размери
 • Системен продукт за манипулиране и сглобяване
 • Размер: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
 • Въртящ момент: 0.2 … 112 Nm
 • Ъгъл на завъртане: 0 … 180°
 • Отчитане на позицията
 • Демпфериране: еластично (P), хидравлични демпфери
 • Вал с фланец
 
Пневматични задвижвания > Задвижвания с направляване > Задвижвания с шейни
Стандартна продуктова гама
Highlights 11/2018
 • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
 • Stroke length 10 ... 200 mm
 • Force 25 ... 589 N
 • Position sensing
 • Fixed/adjustable cushioning
 • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Пневматични задвижвания > Задвижвания с направляване > Задвижвания с шейни
 • Отчитане
 
Пневматични задвижвания > Задвижвания с направляване > Задвижвания с направляващи
Стандартна продуктова гама
 • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
 • Stroke length 10 ... 400 mm
 • Force 13 ... 4712 N
 • Position sensing
 • Fixed/adjustable cushioning
 • Plain-bearing guide
 • Recirculating ball bearing guide
 • Variants available.
 
Пневматични задвижвания > Затягащи цилиндри > Затягащи модули
 • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
 • Ширина 10x30, 15x40, 15x63, 20x75, 20x120, 20x180 mm
 • Ход 3 ... 5 mm
 • Сила 55 … 1690 N.
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
Стандартна продуктова гама
 • Работна сила до 17 kN
 • Размер: 32, 40, 50, 63, 80, 100
 • Ход: 30 ... 1500 mm
 • Сила: 600 ... 17000 N
 • Моторът може да бъде монтиран с аксиален или паралелен комплект
 • Линейното задвижване с сачмено винтова двоика от серията Clean Design
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
Стандартна продуктова гама
 • Размер 70, 80, 120, 185
 • Ход 50 ... 3000 mm
 • Сила 300 … 3000 N.
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
Стандартна продуктова гама
 • Размер 50, 70, 80, 120, 185
 • Ход 50 ... 8500 mm
 • Сила 50 … 2500 N.
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
Стандартна продуктова гама
 • Висока работна сила
 • Раземер 70, 80, 120, 150
 • Максимален ход 8500 mm
 • Сила 350 ... 2000 N
 • Ингерирано водене с рециркулационни сачмени лагери
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
 • Размер 35, 45, 55, 75
 • Ход 50 … 300 mm
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
 • Вътрешни сачмено винтови направляващи за голяма работна сила и по-висока точност
 • Размер 70, 80, 120, 150
 • Максимален ход 3000 mm
 • Сила 300 ... 3000 N
 • Ингерирано водене с рециркулационни сачмени лагери
 
Електро-механични задвижвания > Въртящи задвижвания
Стандартна продуктова гама
 • Size 12, 16, 25, 32
 • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
 • Infinite rotation angle