Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Mechanische Druckregelventile, Magnetventile und Vakuumsaugdüsen

Резултати: 7
Печат
Подготовка на сгъстен въздух > Classic
 • Размер MICRO, MINI, MIDI, MAXI
 • Присъединяване M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, доставя се и с NPT-резба
 • Налягане 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
 • Макс.хистерезис 0,2 … 0,5 bar
 • Дебит 120 … 12500 l/min
 • Манометър
  • с манометър
  • без манометър.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Classic
 • Размер MINI, MIDI
 • Присъединителни плочи
 • Налягане 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
 • Макс. хистерезис на налягането 0,2 bar
 • Дебит 1600 ... 3800 l/min
 • Манометър
  • без манометър.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Вентили за специфични приложения
 • Бързо превключващ вентил за голям дебит
 • Присъединяване: M7; QS4
 • Дебит: 100 l/min
 • Напрежение: 24 V DC
 • Semi in-line разпределител
 • Разпределител с плоча
 • Електрическо управление, директно задействане
 • Присъединителни плочи
 • Свързващи плочи.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Вентили за специфични приложения
 • Сервизен живот > 2 милярда превключващи цикъла
 • Честота на превключване до 1000 Hz
 • Много добра повтаряемост
 • Употреба: бързо сортиране с въздушна струя
 • 2/2 разпределители
 • Дебит 50 … 100 l/min
 • Колекторни плочи
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
 • От серията VG
 • Свързване M3, M5, M7, G1/8, G1/4
 • Цанги 3, 4, 6, 8, 10 mm
 • Дебит 90 ... 1380 l/min
 • Измервателен дебит -0.9 ... 10 bar
 • Температурен диапазон −5 ... +60°C
 • Напрежение 5, 12 24 V DC
 • Единични разпределители, разпределители за пълно вграждане в плоча и за батериен монтаж
 • Електрическо управление, пилотни
 • Пневматична и механична пружина за връщане в стабилно положение
 
Вакуумна техника > Вакуум генератор
 • Профилактика
 • Компактна вакуумна генерация и мониторинг в едно устройство с дисплей
 • Номинален диаметър 0,45 ... 2,0 mm
 • Присъединяване
  • QS6, QS8
 • Разпределител за вакуум EIN/AUS
 • Ежекторен разпределител
 • Интегриран вакуумен шалтер.
 
Вакуумна техника > Вакуум генератор
Стандартна продуктова гама
 • Компактна дюза за вакуум с отделен и без необходимост от поддръжка вакуум генератор
 • Номинален вътрешен диаметър 0,45 ... 3 mm
 • Присъединяване
  • Щекери QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
  • Резба M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Втулка 4, 6 mm
 • Standard
  • Присъединителните отвори за вакуум са разположени на 90° спрямо отворите за налягане
 • Inline
  • Присъединителните отвори за вакуум и налягане са в една линия
 • Магнетвентил, Вакуум ON/OFF
 • Вграден датчик за вакуум.