Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Pneumatik-Komponenten für Hochdruck-Anwendungen

Резултати: 5
Печат
Подготовка на сгъстен въздух > Регулатори > Индивидуални устройства
 • Входно налягане 0 … 50 bar
 • Диапазон на регулиране 0,4 ... 40 bar
 • Дебит 800 … 2300 l/min
 • Аналогова зададена точка 0 … 10 V DC, 4 … 20 mA
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър > Индивидуални устройства
 • Степен на филтрация 0,01 µm
 • Входно налягане 0 … 50bar
 • Диференциално налягане по отношение на атмосферата при 6 bar 3406 … 18980 l/min
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Индивидуални устройства
 • Ръчно задействане
 • Пневматично задействане
 • Размер 124
 • Присъединяване G2, G2 1/2 (SAE)
 • Налягане 0 … 50 bar
 
Подготовка на сгъстен въздух > Вентили за сгъстен въздух > Индивидуални устройства
 • Размер 90, 186
 • Налягане 0… 50 bar
 • Тип на монтажа:
  • Подравнен
  • Модулен конектор
  • Присъединителни плочи
 • Избор на посоката на потока
 
Вентили > Пропорционални вентили
 • Входно налягане: 0 ... 50 bar
 • Обхват на регулиране: 0.2... 20 бара, 0.4 ... 40 бара
 • Номинален размер: 2.5 mm
 • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
 • Аналогово задание: 0 … 10 V DC, 4 … 20 mA