Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

�������������������� �������������� �� ������������������ �� ����������������

Резултати: 9
Печат
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
 • Reed
 • M8 electrical connection, open cable end
 • 230 V
 • High-temperature
 • 5 ... 30 V AC, DC
 
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
 • Reed
 • configurable
 • M8, M12 electrical connection, open cable end
 • 5 ... 30 V AC, DC
 
Датчици > Датчици за положение > за С-слот
 • Reed
 • configurable
 • M8 electrical connection, M12, open cable end
 • 5 ... 30 V AC, DC
 
Датчици > Датчици за положение > за С-слот
 • Reed
 • M8 electrical connection, open cable end
 • 12 ... 27 V AC, DC
 
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
Стандартна продуктова гама
 • Electronic PNP, NPN
 • Configurable
 • Electrical connection M8, M12, open cable end
 • ATEX 3GD
 • 5 ... 30 V DC
 
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
 • Electronic PNP, NPN
 • Electrical connection M8, M12, open cable end
 • Food-safe, resistant to acids and cooling lubricants
 • For grippers with optimised design
 • ATEX 1GD
 • 5 ... 30 V DC
 • Namur output
 
Датчици > Датчици за положение > за С-слот
Стандартна продуктова гама
 • Electronic PNP, NPN
 • Configurable
 • Electrical connection M8, M12, open cable end
 • 5 ... 30 V DC
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
Стандартна продуктова гама
 • Налягане: 0 ... 10 bar
 • Напрежения: 15 ... 30 V DC
 • PNP
 • Пресостати
 • Вакуумни шалтери
 • Статуса на превключването се показва от светодиод, който е видим от всички страни
 • Конектор с цанга, пневматичен
 • Свободно програмируемо
 • Регулируема точка на превключване.
 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързаващи кабели, универсални
Стандартна продуктова гама
 • Модулен кабелен комплект с много възможни комбинации между видовете конектори, дължините на кабелите и качеството на кабелите и конекторите, които са съвместими с всички устройства на М8 или М12, като например:
  • Датчик за позиция
  • Трансмитер за позиция
  • Шалтери за налягане, сензори на налягане, трансмитери за налягане
  • Сензори за дебит
  • Оптични и индуктивни датчици
  • Разпределители с централен щекер, като CPE,MPA илиVSVA
 • Дължина на кабела 0,1 … 30 m.