výrobky
automatizace procesní techniky
úprava stlačeného vzduchu
kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu
redukční ventily s filtrem a maznicí
filtry a redukční ventily
filtry
redukční ventily
maznice
spínací ventily a ventily s pomalým náběhem tlaku
sušičky
rozdělovače pro stlačený vzduch
odpouštění kondenzátu
zesilovače tlaku
manometry
příslušenství pro úpravu stlačeného vzduchu
 

úprava stlačeného vzduchu

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
 • jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu, tvořené různými kombinacemi zařízení ve dvou řadách
 
doporučené výrobky
 • redukční ventil s filtrem
 • maznice
 
doporučené výrobky
 • prostorově úsporná integrace filtru a redukčního ventilu v jediném zařízení
 
 • filtry pro čistění vzduchu v různých třídách
  • standardní filtry
  • jemné filtry
  • nejjemnější filtry ("mikro")
  • filtry s aktivním uhlím
 
doporučené výrobky
 • redukční ventily pro úpravu stlačeného vzduchu
  • standardní redukční ventily s různými rozsahy tlaku
  • přesné redukční ventily
  • elektricky řízené redukční ventily
  • baterie redukčních ventilů
 
 • Maznice pro obohacení stlačeného vzduchu olejem jako mazací prostředek pro pneumatické prvky.
 
doporučené výrobky
 • Spínací ventily pro spínání a odvětrání zařízení.
 • Ventily s pomalým náběhem tlaku.
 
 • Adsorpční sušičky s definovaným tlakovým rosným bodem a velkým průtokem a membránové sušičky s tlakovým rosným bodem závislým na průtoku.
 
doporučené výrobky
 • rozbočovací moduly a rozdělovací bloky jako odbočka pro vzduch s různou jakostí
 
 • Odpouštění kondenzátu pro montáž na jednotky pro úpravu vzduchu, rozvody stlačeného vzduchu, systémy se stlačeným vzduchem, pro automatické odpouštění shromážděného kondenzátu.
 
 • Prvky pro zvýšení tlaku v části zařízení.
 
 • zobrazení tlaku pro úpravu stlačeného vzduchu.
 
doporučené výrobky
 • montážní prvky
 • připojovací desky
 • zabezpečovací prvky
 • zobrazení tlaku
 • příslušenství specifické pro dané zařízení.