výrobky
ventilové terminály
příslušenství pro ventilové terminály
ventily
připojovací desky/připojovací lišty
funkční prvky
upevňovací prvky a popisové štítky
prvky pro elektrické propojení
těsnicí a oddělovací prvky
manometry
ovládací nástavby
reléové desky
montážní nářadí
 

příslušenství pro ventilové terminály

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
 • ventily pro:
  • skupiny ventilů podle normy
  • univerzální skupiny ventilů
  • skupiny ventilů specifické pro úlohy
 
 • moduly pro vertikální výstavbu - funkce napájení, škrcení, redukce tlaku
 
 • Vyšší energetická účinnost při použití pro nezatížený zpětný pohyb nižším tlakem.
 • moduly pro vertikální výstavbu - funkce napájení, škrcení, redukce tlaku
 
 • Kabely, zásuvky, upevňovací prvky, popisové štítky, …
 
 • elektrické můstky a desky s kontakty pro elektrické propojení uvnitř skupin ventilů a vícepólových připojení
 
doporučené výrobky

 

 
 • indikace tlaku pro skupiny ventilů
 
 • Prvky pro upevnění ventilů.
 
 • reléové desky se dvěma bezpotenciálovými
 • kontakty pro skupiny ventilů
 
 • montážní nástroje pro skupiny ventilů