Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Kombinacije pripremne grupe
Regulator s filtrom-zauljivač
Filtar-regulator
Filtar
Regulatori
Zauljivači
Zaporni ventili i soft-start ventili
Sušila
Razdjelnik stlačenog zraka
Ispust kondenzata
Pojačivači tlaka
Pressure gauge
Classic
Pribor za pripremu stlačenog zraka
 
 

Osnovni proizvodni program: Priprema stlačenog zraka

Rezultati: 19
Tiskati
Priprema stlačenog zraka > Kombinacije pripremne grupe > Serija MS
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
 • Protok 550 … 1500 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Kombinacije pripremne grupe > Serija MS
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 1900 … 5100 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Regulator s filtrom-zauljivač > Serija MS
Osnovni proizvodni program
 • Veličina: 4
 • Priključak: G1/8, G1/4, također dostupno s NPT navojem
 • Tlak: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
 • Brzina protoka: 800 ... 1400 l/min
 • Manometar s bar, psi, Mpa
 • Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm
 • Odvod kondenzata:
  • Ručni
  • Potpuno automatski
 • Plastična posuda s plastičnom zaštitom
 
Priprema stlačenog zraka > Regulator s filtrom-zauljivač > Serija MS
Osnovni proizvodni program
 • Veličina: 6
 •  
 • Priključak: G¼, G⅜, G½
 • Također dostupno s NPT navojem
 • Tlak: 0,3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bara
 • Brzina protoka: 1900 ... 4800 l/min
 •  
 • Manometar s bar, psi, MPa
 •  
 • Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm Odvod kondenzata:
  • Ručni - Potpuno automatski
 
Priprema stlačenog zraka > Filtar-regulator > Serija MS > MS-LFR
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
 • Protok 850 … 1900 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Filtar-regulator > Serija MS > MS-LFR
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 2200 … 7200 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Regulatori > Serija MS > Regulatori tlaka MS-LR
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
 • Protok 1000 … 2100 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Regulatori > Serija MS > Regulatori tlaka MS-LR
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 2200 … 7500 l/min
 
Priprema stlačenog zraka > Zaporni ventili i soft-start ventili > Serija MS > Zaporni ventili, ručno aktivirani MS-EM
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
 • Protok 1200 … 2200 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Zaporni ventili i soft-start ventili > Serija MS > Zaporni ventili, ručno aktivirani MS-EM
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 3000 … 8700 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Zaporni ventili i soft-start ventili > Serija MS > Zaporni ventili, električno aktivirani MS-EE
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
 • Protok 1000 … 2000 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Zaporni ventili i soft-start ventili > Serija MS > Zaporni ventili, električno aktivirani MS-EE
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 2600 … 7000 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Zaporni ventili i soft-start ventili > Serija MS > Soft-start pneumatski aktivirani ventili MS-DL
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
 • Protok 1000 … 2000 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Zaporni ventili i soft-start ventili > Serija MS > Soft-start pneumatski aktivirani ventili MS-DL
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 2800 … 6450 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Razdjelnik stlačenog zraka > Serija MS > Modul odvojka MS-FRM
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 3200 … 14700 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Razdjelnik stlačenog zraka > Serija MS > Razdjelni blok MS-FRM-FRZ
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/4
 • Protok 2900 … 4050 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Razdjelnik stlačenog zraka > Serija MS > Razdjelni blok MS-FRM-FRZ
Osnovni proizvodni program
 • Priključak G1/2
 • Protok 9850 ... 14600 l/min.
 
Priprema stlačenog zraka > Pribor za pripremu stlačenog zraka > Montažni elementi
Osnovni proizvodni program
 • Veličina 4, 6, 9, 12
 
Priprema stlačenog zraka > Pribor za pripremu stlačenog zraka > Priključne ploče
Osnovni proizvodni program
 • Veličina 4, 6, 9, 12