Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Kombinacije pripremne grupe
Regulator s filtrom-zauljivač
Filtar-regulator
Filtar
Regulatori
Zauljivači
Zaporni ventili i soft-start ventili
Sušila
Razdjelnik stlačenog zraka
Ispust kondenzata
Pojačivači tlaka
Pressure gauge
Classic
Pribor za pripremu stlačenog zraka
 
 

Priprema stlačenog zraka

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
 • Pripremne grupe za pripremu komprimiranog zraka, koje se sastoje od različitih kombinacija uređaja u dvije serije.
 
Osnovni proizvodni program
 • Regulacijski ventil s filtrom
 • Zauljivači
 
Osnovni proizvodni program
 • Funkcija filtra i regulatora kompaktno integrirana u jednom uređaju
 
 • Filtri za čišćenje komprimiranog zraka za različite klase kvalitete
  • Standardni filtri
  • Fini filtri
  • Mikrofiltri
  • Filtri od aktivnog ugljena.
 
Osnovni proizvodni program
 • Regulatori tlaka za pripremu komprimiranog zraka
  • Standardni regulatori s različitim područjima reguliranja tlaka
  • Precizni regulatori tlaka
  • Električno upravljani regulatori tlaka
  • Podnožja regulatora
 
 • Zauljivači za obogaćivanje komprimiranog zraka kao maziva za elemente pneumatike.
 
Osnovni proizvodni program
 • Zaporni ventili za uklapanje i odzračivanje postrojenja.
 • Tlačni usporni ventili za usporeno formiranje tlaka.
 
 • Adsorpcijski sušač s definiranim rosištem i visokim protokom kao i membranski sušač s rosištem ovisnim o protoku.
 
Osnovni proizvodni program
 • Moduli odvojka i razvodni blokovi kao među odvod za različite kvalitete komprimiranog zraka.
 
 • Ispust kondenzata za prigradnju na pripremne uređaje, mreže i sustave komprimiranog zraka, za automatsko odvođenje sakupljenog kondenzata.
 
 • Veća energetska učinkovitost zahvaljujući sustavu reduciranog tlaka i ciljanom lokalom povećanju tlaka.
 • Komponente za povećanje tlaka u djelomičnom području postrojenja.
 
 • Pokazivači tlaka za pripremu komprimiranog zraka.
 
 • Product types for which modern alternatives now exist
 
Osnovni proizvodni program
 • Montažni elementi
 • Blokovi podnožja
 • Elementi osigurača
 • Pokazivači tlaka
 • Pribor specifičan za uređaje.