Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Kombinacije pripremne grupe
Serija MS
Serija D, polimer
 

Kombinacije pripremne grupe

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
 • Veličina 4, 6, 9
 • Ulaz G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, također dostupno s NPT navojem
 • Tlak 0.3 ... 12 bar
 • Brzina protoka: 550 ... 14000 l/min
 • Manometar s bar, psi, Mpa
 • Stupanj filtracije 0,01 ... 40 µm
 • Odvod kondenzata
  • Ručno
  • Polu automatsko
  • Automatsko
 • Plastična čašica s plastičnom zaštitom
 • Metalna čašica
 • Smjer protoka
  • od lijeva na desno
  • od desna na lijevo
 • Proporcionalni zauljivač
 
 • Veličina MINI
 • Priključak G1/8, G1/4
 • Tlak 0,5 ... 7 bara
 • Protok 400 ... 1200 l/min
 • Ispust kondenzata
  • ručno
  • poluautomatski
 • Plastična zdjelica bez zaštitne košare
 • Proporcionalni nauljivač