Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Filtar-regulator
Serija MS
Serija D, polimer
Pojedinačni uređaji
 

Filtar-regulator

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Za standardne primjene i specifična namjenska rješenja
  • Maksimalna širina programa s najmodernijom funkcionalnošću
  • Modularni sustav spajanja za brzu montažu i demontažu
  • 4 veličine s najvećim protokom kod malih dimenzija.
 
  • Reliable compressed air preparation for applications in uncritical environments
  • Freely combinable within the D series from Festo
  • One size with G¼ connection.
 
  • Filter regulatorsFilter regulators