Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Zaporni ventili i soft-start ventili
Serija D, polimer
Zaporni ventil HE-DB
 

Serija D, polimer

  Tiskati  
  • Ručno upravljan
  • Veličina MINI
  • Priključak G1/4
  • Tlak 0 ... 10 bar
  • Brzina protoka 2300 l/min
  • 3/2 - smjerni ventil, normalno zatvoren