Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Pojačivači tlaka
Tlačni busteri DPA
 

Pojačivači tlaka

  Tiskati  
  • Povisivač tlaka s dvostrukim klipom
  • Odnos tlaka 1:2
  • Pneumatski priključak G1/4, G3/8, G1/2
  • Ulazni tlak 2 … 10 bara
  • Izlazni tlak 4 … 16 bara
  • Protok 300 … 3000 Nl/min
  • Temperatura okoline +5 … +60°C.