Proizvodi
Vakuumska tehnika
Generatori vakuuma
Tehnologija vakuumskog prihvaćanja
Classic
Pribor za vakuum
 
 

Vakuumska tehnika

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Vakuumske usisne sapnice na Venturijevom načelu u različitim klasama učinka.
 
Osnovni proizvodni program
  • Široki raspon varijanti vakuumske usisne čašice i vakuumske prihvatnice:
  • različite izvedbe, materijali i veličine usisnih čašica i modularnih usisnih sustava prihvatnica s širokom lepezom različitih držača usisnih čašica, kosih i s velikom kompenzacijom i filtrima
 
  • Product types for which modern alternatives now exist
 
Osnovni proizvodni program
  • Montažni i priključni elementi
  • Pokazivači vakuuma
  • Vakuumski filtri
  • Vakuumski usisni ventili.