Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Regulator s filtrom-zauljivač
Serija MS
MSB4-FRC
MSB6-FRC
 

Serija MS

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
 • Veličina: 4
 • Priključak: G1/8, G1/4, također dostupno s NPT navojem
 • Tlak: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
 • Brzina protoka: 800 ... 1400 l/min
 • Manometar s bar, psi, Mpa
 • Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm
 • Odvod kondenzata:
  • Ručni
  • Potpuno automatski
 • Plastična posuda s plastičnom zaštitom
 
Osnovni proizvodni program
 • Veličina: 6
 •  
 • Priključak: G¼, G⅜, G½
 • Također dostupno s NPT navojem
 • Tlak: 0,3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bara
 • Brzina protoka: 1900 ... 4800 l/min
 •  
 • Manometar s bar, psi, MPa
 •  
 • Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm Odvod kondenzata:
  • Ručni - Potpuno automatski