Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Razdjelnik stlačenog zraka
Serija MS
Modul odvojka MS-FRM
MS4-FRM
MS6-FRM
MS9-FRM
MS12-FRM
 

Modul odvojka MS-FRM

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Protok 1200 … 4600 l/min.
 
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Protok 3200 … 14700 l/min.
 
  • Priključci: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Brzina protoka 10000 ... 50000 l/min
 
  • Priključak G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Protok 25000 ... 42000 l/min.