Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Razdjelnik stlačenog zraka
Serija MS
Razdjelni blok MS-FRM-FRZ
MS4-FRM-FRZ
MS6-FRM-FRZ
 

Razdjelni blok MS-FRM-FRZ

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/4
  • Protok 2900 … 4050 l/min.
 
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/2
  • Protok 9850 ... 14600 l/min.