Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Filtar
Serija MS
Filtar MS-LF
MS4-LF
MS6-LF
MS9-LF
MS12-LF
 

Filtar MS-LF

  Tiskati  
 • Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm
 • Priključak: G1/8, G1/4, G3/8
 • Brzina protoka: 1000 ... 1700 l/min
 
 • Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm
 • Priključak: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Brzina protoka: 2000 ... 4100 l/min
 
 • Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm
 • Priključak: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
 • Brzina protoka: 6000 ... 16000 l/min
 
 • Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm
 • Priključak: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
 • Brzina protoka:11500 ... 16000 l/min