Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Filtar
Serija MS
Filtar MS-LF
MS4-LF
MS6-LF
MS9-LF
MS12-LF
 

MS12-LF

  Tiskati  
  • Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm
  • Priključak: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Brzina protoka:11500 ... 16000 l/min